Dykkere forhindrer norsk vrakplyndring

5219354-diver-wreckDet finnes utrolig mange skipsvrak i havet utenfor Norgeskysten. Utallige vrak hviler på havets bunn og inviterer både fisk og dykkere på besøk. De fleste som har tatt dykkersertifikat vet hvordan man skal nyte havet på riktig vis, uten å forstyrre dyrene og plantene som lever der, samt bevare attraksjonene som de er. Dessverre finnes det folk der ute som vil tjene svarte penger på sine dykkekunnskaper. De reiser ut til forskjellige vrak landet rundt og plyndrer til seg alt de kan finne – det er jo ingen politifolk på havets bunn, så det er nesten umulig å stoppe dem. For å løse problemet har Norges Dykkerforbund foreslått en fadderløsning blant dykkerklubbene her i landet, der de ulike klubbene får bære en del av ansvaret for skipsvrakene i deres nærmiljø. Kulturminnene under vann må bevares, og hvem kan vel bevare dem bedre enn dykkerne selv? Med jevne kontroller kan man bekjempe undervannskriminalitet og verne om vrakene. Fadderne vil observere vrakene så ofte som mulig og følge med på omgivelsene – legger de merke til noe mistenkelig kan de varsle politiet eller miljøvernmyndighetene direkte. Slik kan vi beholde de flotte skipsvrakene i god stand, og bevare de historiske minnene som ligger igjen på havbunnen fra så langt som tusen år tilbake i tid.