Fridykking

9437587-freediver-underwater-selfieDykking deles opp i ulike klasser, med ulikt utstyr og ulik vanskelighetsgrad. Forskjellige mennesker foretrekker ulike typer dykking. Det kan virke som at dykking med maske og oksygen på ryggen er vanskeligst, og derfor mest spennende. Det er dybdedykkerne som viser oss livet på havets bunn og glir rundt under vann i timevis for å komme virkelig nærme inn på dyrelivet. Fridykking er derimot på fremmars – mange har valgt å droppe det tunge utstyret og heller dykke så naturlig som mulig. Fridykking er nemlig helt avhengig av deg selv. Man fyller lungene med luft og dykker under, akkurat som pattedyrene man finner i sjøen. Fridykkere er annerledes – de ser havet på en helt annen måte enn folk flest. De mest erfarne fridykkerne kan holde pusten under vann i over fem minutter om gangen uten å komme opp for å ta til seg mer luft, altså kan de nyte friheten under vann lenge nok til å komme rimelig nærme på store dyr. Fordelen er at man slipper alt de tunge utstyret – bevegelsesfriheten er langt bedre, og dyrene er mer avslappet når de ser en vanlig, utildekt menneskekropp. Det finnes også konkurranser i fridykking, der man måler dykkernes prestasjoner i ulike disipliner.